Mål: opførelse af 2 blokke med 3 toiletter

Pris: 41.950 kr.

Indsamlet per 10. juni 2020:    41.950 kr. 

Den 10. juni modtog Baobab Fonden det sidste beløb til opførelse af toiletter ved den lille grundskole i landsbyen. En meget STOR TAK til alle givere!! Det bliver en stor hjælp for lærere og elever.

Beløbet overføres snart, så toiletterne kan være færdige til skoleårets start i september. 

 

I kvarteret Koinkin i udkanten af Ouissiga ligger en lille grundskole med 3 klasselokaler. Den er blevet oprettet, fordi landsbyen vokser.

De gode forhold i landsbyen - vand, skoler, sanitære forhold, mikrolån, arbejdspladser osv. - har gjort, at de mænd, der i sin tid rejste til Elfenbenskysten for at arbejde, nu er vendt tilbage til landsbyen.

Den lille skole mangler toiletter. Når de små børn forretter deres nødtørft ude blandt træerne, risikerer de at møde slanger. Der er hvert år mindst ét barn, der dør som følge af slangebid. 

 

De mange toiletblokke i landsbyen har gjort godt for sundheden blandt børn og voksne. Nu mangler vi lige kvarteret i Koinkin.