I juni 2016 i nabolandsbyen Tinma blev der taget vel imod Adama, der foretager alle vandboringer for os. Chefen og repræsentanter for kvinder og mænd i landsbyen var til stede. De havde svært ved at tro, at der endelig var hjælp til dem.

To af de fire defekte vandboringer blev repareret. Og desuden var der et beløb afsat til at uddanne en vandkomité på 6 personer, der fremover vil udføre løbende reparationer.

Hvis de er gode til deres arbejde, vil vandkomitéens medlemmer kunne lave en lille forretning ud af det. Det har de gjort i Ouissiga ved at tage ud til andre landsbyer og foretage reparationer.

Især kvinderne, hvis opgave det er at hente vand, sender en taknemmelig hilsen til giverne. 

Selv om Tage Sørensen ikke er her mere, lader jeg takken gå videre til ham.

 

I marts 2016 modtog Baobab Fonden et stort beløb, 50.000 kr., fra Alice og Tage Sørensens Fond. Vi gav straks den gode nyhed videre til kvinderne i landsbyen og bad dem fundere over, hvad beløbet skulle bruges til.

Kvinderne var ikke i tvivl. Beløbet skulle gå til en vandboring... hos naboerne. Vi undrede os lidt, men her kommer forklaringen:

I nabolandsbyen, Tinma, er der 4 vandboringer, der alle er defekte. Derfor henter kvinderne i Tinma vand i Ouissiga. I begyndelsen var det undtagelsesvist, men da den fjerde og sidste vandboring stoppede, begyndte kvinderne at hente vand hver dag. 

Tinma har ca. 1.500 indbyggere og er halvt så stor som Ouissiga.

En ekspert blev sendt ud til Tinma for at undersøge, om det kan betale sig at reparere de 4 brønde. Det sker undertiden, at det er bedre at lukke en vandboring. Ingen af de 4 brønde skal lukkes, man kan godt reparere dem.

For beløbet kan vi få repareret 2 vandboringer og desuden betale for uddannelse af 6 personer, der skal udgøre en vandkomité. De modtager også en kasse med værktøj, så de fremover selv vil være i stand til at foretage mindre reparationer. 

Det bliver en stor lettelse for Tinmas kvinder, når de igen kan hente vand i deres egen landsby. Og for Ouissiga er det også en lettelse - mange tak til den gavmilde støtte.

 

Tinmas chef (til højre) tager imod Adama (til venstre), vores faste brøndgraver
Det magiske øjeblik efter hårdt arbejde!
For fremtiden vil den nye vandkomité kunne foretage mindre reparationer