Toiletter til hele landsbyen

Indtil nu forretter alle indbyggerne deres nødtørft et eller andet sted ude i marken eller tæt på boligen. Når regntiden sætter ind, flyder efterladenskaberne rundt dér, hvor børnene leger barfodede. Det siger sig selv, at ordentlige toiletforhold vil reducere de mange sygdomme, der forårsages af de dårlige sanitære forhold.

Projektet går ud på at forsyne hver lille gruppe af huse med 1 blok af 2 toiletter, i alt 22 blokke fordelt i de forskellige kvarterer i landsbyen.

Beløbet bliver 304.620 kr. Vi regnede med at skulle bruge lang tid på at finde det store beløb, men igen forærede Else og Erik Jørgensens Familiefond en flot check på det fulde beløb til landsbyen. En meget stor tak.

Den 15. oktober 2012 overførte vi pengene og her ses de første billeder fra arbejdet.

 

1. februar 2013: besked fra Roland, der står for byggeriet, om at de 22 blokke med 2 toiletter hver er færdige. Roland ville høre, om toiletterne må tages i brug med det samme. Svaret var ja!

Vi håber nu, at der snart vil være et tydeligt fald i de sygdomme, der skyldes dårlig hygiejne. Igen en stor tak til giverne.

 

Der skal bruges mursten, som indbyggerne selv fremstiller
Her en blok med 2 toiletter