December 2020 - 280 sollamper til landsbyen Ouissiga

Vi har nu kunnet købe de sidste sollamper, som blev leveret til Ouissiga den første søndag i december. 

Det var Lucie og Aristide, hhv. Léocadies søster og søn, der kom med den gode nyhed. Som sædvanlig var der stort fremmøde af forældre, de ældste i landsbyen, lærere og de vigtigste: eleverne.

Der blev indkøbt 260 sollamper; hertil skal lægges 20 stk., der blev foræret af producenten. De 280 sollamper blev givet først og fremmest til grundskolen i Ouissiga og dernæst til den lille skole i yderkvarteret Koinkin. 

Sollamperne giver et stort skub i den rigtige retning for de mange elever. Der blev derfor sagt mange varme ord til giverne i Danmark - de bliver hermed givet videre!

 

Indsamlet per 14. marts 2020:                     57.989 kr. svarende til 231 sollamper !!

Efter at have udstyret grundskolens 5. klasse med sollamper ville vi forsøge at finde midler til de øvrige klasser. Det gik hurtigere end ventet - en stor gave til Baobab Fonden fik tallet op på 57.989 kr., hvilket svarer til sollamper til 3 klasser.

Jeg glæder mig til at give nyheden videre til Léocadie, der lige nu (marts 2020) opholder sig i Burkina Faso. Hun vil sammen med skolelederen indkøbe sollamper og fordele dem til de heldige elever.

En stor tak til giverne.

 

Vi har nu kunnet forære sollamper til alle elever i 5. klasse - en stor tak til alle bidragsydere!! 

I januar 2019 blev der indkøbt 92 lamper: 70 lamper til 5. klasses elever + ekstra 10, da næste års 5. klasse bliver på ca. 80 elever. Desuden 8 lamper til skolens undervisere og 4 lamper til fire elever fra landsbyen, der går i 3.g.

Som man kan se på billederne, blev der indkøbt to opladningsstationer, så eleverne kan tage lamperne med hen på skolen for at oplade dem. Direktøren for skolen var bange for, at de to små elementer til opladning ville blive væk for børnene, eller at deres forældre fik lyst til at bruge dem til andet formål. Derfor denne ændring.

Direktøren og forældrene var yderst taknemmelige for lamperne og ser frem til bedre skoleresultater for børnene. De var enige om, at de næste lamper skal gå til første klasses elever, så de får en god skolestart.

 

Indkøb af sollamper til grundskolens 5. klasse, evt. flere klasser

En sollampe koster 250 kr.

Indsamlet den 18. december 2018:                 32.150 kr. / 128 sollamper

 

Når klokken er 18 i landsbyen, er der mørkt, meget mørkt.

Lektier til morgendagen kan ikke klares efter klokken 18, for der er ikke elektricitet i Ouissiga. 

Nu har vi fundet løsningen i form af en lampe, der oplades via to små solelementer. Lampen produceres af Lagazel, et lokalt firma med 30 ansatte. Vi støtter på denne måde den lokale økonomi.

Solpanelerne er dog importeret fra Frankrig, men selve lampen produceres af Lagazel i byen Dédougou. Firmaet er i hård konkurrence med et kinesisk firma, der sælger sollamper til en meget lavere pris.

Den kinesiske lampe koster 70 kr. og den lokaltfremstillede lampe 250 kr. Den kinesiske model går hurtigt i stykker, mens den burkinske har en varighed på 10 år. Hvis lampen er defekt eller går i stykker inden for 2 år, tilbyder firmaet at bytte den med en ny.

Vi begynder med at udstyre eleverne i afgangsklassen, 5. klasse (70 elever) med sollamper. Lamperne bliver skolens ejendom. På første skoledag kan eleverne gå hjem med en sollampe, som de så afleverer på årets sidste skoledag. Der er 340 elever i grundskolen.  

For 10 år siden havde grundskolen ca. 25-30 elever per klasse, da mange forældre enten ikke havde råd eller ikke mente, at det kunne betale sig at lade børn gå i skole. Forældrenes holdning til skolen er ændret i takt med de forbedrede forhold i Ouissiga, ikke mindst har den nye skole fra 6. til 9. klasse fået forældrene til at se skole og uddannelse som vejen frem for deres børn.

 

 

 

 

Aristide overrækker sollamper til Ouissigas 'chef', der støtter projektet med stor energi
Lucie takker her for de mange lamper til skoleeleverne. Til venstre for hende skolelederen, der ser frem til at se fremskridt hos eleverne
En lidt betuttet skolepige får overrakt skoleuniform af den traditionelle chef og til højre skoledirektøren
Sælgeren viser sollampen og til venstre de to opladningsstationer. Direktøren ser på.
Vores mål er, at alle elever i Ouissigas to skoler kan læse lektier om aftenen
Målet er at udstyre alle elever med sollamper
Sådan ser lampen ud. Solelementerne måler 9 cm x 15 cm
Solelementerne måler 9 cm x 15 cm. En lille lampe med stor virkning