Kvinderne har tit sagt til mig, at de gerne vil ha' noget andet at give sig til, når der ikke er noget at lave i marken. De foreslog selv at fremstille sæbe. Det er en sikker vare, som der altid er efterspørgsel på.

Jydske Vestkysten og Den Sydvestjydske Venstrpresse gik sammen om at betale for uddannelsen af 20 kvinder og desuden indkøb af materiale til produktionen. Der indgår mange processer i produktionen: indkøb af råvarer, selve fremstillingen, indpakning og salg. 

Da det første hold på 20 kvinder var uddannet, organiserede kvinderne selv den videre uddannelse på den måde, at de 10 dygtigste nyuddannede påtog sig at uddanne endnu 10 kvinder, og sådan fortsætter de, indtil alle interesserede kvinder er uddannet.

Under min rejse i august 2012 kunne jeg købe 1.000 stk. sæbe på vegne af mange gavmilde donorer - på det lokale marked går salget allerede godt.

Med sæbeproduktionen er der oprettet en ny arbejdsplads i landsbyen, et væsentligt skridt hen mod større uafhængighed af fejlslagen høst, tørke og sult.

 

Her køber jeg 1.000 stykker sæbe af første produktion