Den 16. september 2020 overførte vi restbeløbet på 18.133 kr., som vil blive anvendt til uddannelse eller indkøb af maskiner til fælles brug.

I januar 2019 besøgte Léocadie igen landsbyen Ouissiga og kunne konstatere, at de unge fra uddannelsesforløbet havde haft stor glæde af oplæringen ved Ibrahim Sawadogo. 

Ikke alene gik det godt med deres egne afgrøder, de havde også oplært flere af de unge, der havde kigget på under forløbet. Lysten til at få mere ud af jorden har bredt sig - og det fortsætter!

Af det samlede beløb på 101.695 kr. er der et restbeløb på 18.133 kr., som vi lader stå, indtil der er behov for mere uddannelse.

 

I april 2018 fik landsbyen besøg af Ibrahim Sawadogo fra landbrugsministeriet, der skulle lede undervisningen af 5 unge landmænd. Meningen er, at de fem landmænd herefter skal give deres viden videre til de øvrige landmænd i landsbyen.

Formålet er at øge udbyttet af jorden, et stort ønske fra indbyggerne i Ouissiga.

 

Underviseren har tilbragt flere dage i landsbyen for at vurdere jordens beskaffenhed, behovet for redskaber, landmændenes arbejde og meget mere. 

 

Han har foreslået undervisning inden for 3 områder: 

- oplæring i brug af kompost

- etablering af stendiger for at tilbageholde regnvand

- opførelse af hønsehuse

Der mangler kun én undervisningsdag (maj 2018), og herefter vil Ibrahim komme ud i landsbyen, når der er brug for råd og vejledning.

 

 

 

I juli 2016 kunne vi give startskud til dét, der på længere sigt skal give indbyggerne et større udbytte af jorden.

 

I første omgang overførte vi 38.108 kr. af de 101.695 kr., som vi har modtaget af meget gavmilde personer og fonde - en stor tak på landsbyens vegne!

 

Der blev indkøbt 5 okser, 3 æsler, 10 plove, heraf 5 til okser og 5 til æsler og desuden 2 trækvogne og forskelligt materiale til dyrkning af jorden.

 

Normalt kan man købe æsler til en rimelig pris overalt i landet, men i øjeblikket er prisen fordoblet på grund af... kineserne.

Mange kinesere har slået sig ned 30 km fra landsbyen. De opkøber æsler for at eksportere dem til Kina. Det er både huden og kødet, der er værdsat i det store land.

I Ouissiga besluttede de at købe 3 og ikke 5 æsler som planlagt og følger nu prisudviklingen nøje.

 

Det er meningen, at okser, æsler, plove og trækvogne skal gå på omgang mellem indbyggerne, så alle får glæde af det.

Når det har fungeret et år, skal der gøres status: Kan folk finde ud af at dele? Skal der købes mere? Og af hvad?

Mere nyt om et år!

 

 

Den 27. april 2016 rundede Else og Erik Jørgensens Familiefond gavmildt op, så nu har vi i alt 101.695 kr. til at hjælpe indbyggerne i landsbyen med at få et større udbytte af jorden. 

 

En stor tak til alle bidragsydere!

 

Landsbyen er delt op i fem kvarterer. Hvert kvartér får 1 plov til okser og 1 plov til æsler, 1 okse og 1 æsel, og desuden indkøbes 2 trækvogne til deling mellem alle kvarterer. 

 

Staten har uddannet smede til at udfærdige plovene, så vi støtter også det lokale erhvervsliv med vores bestilling.

 

Til information er priserne følgende: en plov til okser koster 1.400 kr., en plov til æsler 800 kr., en okse ca. 2.400 kr., et æsel 800 kr. og en trækvogn 1.800 kr. Knap 40.000 kr. er anvendt ved denne første overførsel.

Sædvanen tro går vi langsomt, men sikkert frem.

  

 

Start: 6. marts 2016   Mål:  ca. 100.000 kr.

Indsamlet 02. maj 2016:          25.695 kr.


De fleste i landsbyen har en hakke som eneste redskab, når de arbejder i marken. Enkelte familier har desuden et æsel og en plov, hvilket stiller dem væsentligt bedre, når de jævnlige sultperioder melder sig.


For at indbyggerne kan få et større udbytte af markerne, skal der andre midler til: store okser og tilsvarende store plove. Sikkert også meget andet, men det er i første omgang, hvad vi samler ind til.

 

Næste sommer (2016) vil indbyggerne sammen med Léocadie diskutere, hvordan redskaberne kan fordeles, så alle får glæde af dem. Vi har tidligere givet fødevarer til hele landsbyen, og de har i den forbindelse vist stor gensidig omsorg. Ingen bliver glemt.

Yderst til venstre underviseren fra landbrugsministeriet
Det ligner et hul i jorden, men er faktisk starten på kompost, en vigtig del i landmændenes kursus
Her bygges et hønsehus. De fem landmænd har selv fremstillet murstenene
Det hårde arbejde med at knuse sten klares af kvinder
Der bliver målt nøje op, hvor stenene skal ligge. Digets opgave er at holde på regnvandet.
De store okser skal sætte gang i produktionen
Prisen på æsler er fordoblet pga... kineserne
I første omgang er der indkøbt 10 plove
Trækvogne er et vigtigt transportmiddel i landsbyen
Juli 2015: Léocadie taler med én af Ouissigas ældste kvinder, der er på vej hjem fra marken