Burkina Faso 2016

I år måtte Léocadie rejse alene til Burkina Faso, for jeg har brug for at blive helt frisk efter den malaria, jeg fik i 2015. Vi har rejst sammen og udgjort et godt makkerpar hvert år siden 2004, så Léocadie ved lige nøjagtigt, hvad hun skal foretage sig.

I juli 2015 var der politisk uro i Burkina Faso under vores ophold. I år var det vejrguderne, der gjorde opholdet til en udfordring, især med hensyn til transport. Kraftig oversvømmelse ramte landet og afbrød elektriciteten, ødelagde flere bygninger og gjorde det vanskeligt at bevæge sig rundt på vejene.

Som sædvanlig var der meget på programmet. Besøg hos sponsorbørn og unge i uddannelse, opfølgning på de mange projekter i landsbyen Ouissiga: gartneri, solenergi til madlavning, medicin til klinikken, landbrugsredskaber, vandboring og endelig de mange tiltag for at oprette nye arbejdspladser.

Som sidste punkt på listen skulle Léocadie besøge væveren Aïcha Zongo, der var i gang med en stor ordre fra Baobab Fonden.

Mesterlære - en stor succes for unge piger og drenge

I år har to unge afsluttet deres uddannelse som hhv. syerske og svejser. Der er tale om gammeldags mesterlære, hvor de uddannes i 3 år og derefter har et år i praktik. Prisen er ca. 2.000 kr. per år. I øjeblikket har vi en lang liste på 25 unge, der er i gang med eller ønsker at komme i gang med en uddannelse som mekaniker, svejser, syerske. Enkelte går på handelshøjskole og universitet. Kun halvdelen har en sponsor.

Ganske få har afsluttet 9. klasse. De fleste har forladt skolen i utide. Mesterlæren giver dem gode kort på hånden, når de skal finde arbejde.

Vi holder kontakten til dem, der har fået støtte

I 2006 modtog Aïcha Zongo iværksætterstøtte, et engangsbeløb på 2.377 kr. Beløbet dækker indkøb af en cykel og et lager af varer til salg. Senere blev hun oplært af en væver og købte sig en væv. I dag er hun en anset væver og kan ernære sin familie.

Vanessa Nikiéma har lige afsluttet sin syuddannelse og søger arbejde. Det har hun nu fået i form af en stor bestilling fra Baobab Fonden på forklæder og viskestykker. 

Aïcha køber bomuld, spinder det og væver stoffet. Vanessa står for syningen. Meget snart kan vi sælge forklæder og viskestykker til fordel for Baobab Fondens projekter. Samtidig støtter vi to kvinder, der har vist vejen.

Gartneri

I 2015 forærede Alice og Tage Sørensens Fond 100.000 kr. til et gartneri, der ikke kun skal forsyne landsbyen med friske grøntsager hele året, men også udgøre en arbejdsplads, der producerer og sælger i nærområdet.

Indbyggerne gik i gang med at rydde et stykke jord, som derefter blev beplantet med forskellige afgrøder, der skulle prøves af. En traditionel brønd på 40 meters dybde blev gravet og et vandingssystem indkøbt.

Tørken kom desværre, inden brønden var færdig - og derefter oversvømmelserne. Det lader de sig imidlertid ikke slå ud af, så efter høsten i november 2016 vil de gøre endnu et forsøg, denne gang med brønd og vandingssystem installeret.

Video om solenergi og medicin

Den store bestilling på 273 forbedrede ildsteder, 260 varmekurve og 96 solovne er endelig kommet frem!

Det var så stor en dag for landsbyen, at Léocadie fik BF1, den mest sete kanal i Burkina Faso, til at optage en reportage og vise den i fjernsynet gennem en uge i august måned morgen, middag og aften efter nyhederne.

Léocadies telefon var glødende med komplimenter: et projekt, der styrker solenergi og kæmper mod ørkendannelse - og desuden medicin, der redder liv! Især kvindernes liv bliver forbedret, da røg fra bål har givet mange kvinder kræft, for ikke at tale om den tid kvinderne brugte på at hente træ.

Okser, æsler, plove og trækvogne til landmændene

Idéen er at forøge udbyttet af jorden.

Derfor blev der i maj 2016 overført 38.108 kr. til indkøb af 10 plove, heraf 5 til æsler og 5 til okser, desuden 5 okser, 3 æsler og 2 trækvogne.

Normalt kan man købe æsler til rimelig pris overalt, men i øjeblikket er prisen fordoblet pga. kinesere... som har slået sig ned 30 km fra Ouissiga. De opkøber æsler for at eksportere dem til Kina, hvor både huden og kødet er efterspurgt. I landsbyen venter de med at købe flere æsler.

Det er meningen, at de nye redskaber skal deles mellem indbyggerne. Efter et år skal der gøres status. Hvordan går det med at dele? Skal der købes flere redskaber? Og hvilke?

Vi er i den heldige situation, at have 101.695 kr. til disposition, da Else og Erik Jørgensens Familiefond på et tidspunkt 'rundede' op med 86.000 kr. !

Vand er stadig altafgørende for en landsby

I Ouissiga har vi fået foretaget flere vandboringer, og vi har også lige nu gang i en vandboring. I nabolandsbyen Tinma var deres 4 brønde ude af funktion, så kvinderne kom til Ouissiga efter vand hver dag. Derfor bad kvinderne i Ouissiga om hjælp til naboerne.

Vi modtog 50.000 kr. fra Alice og Tage Sørensens Fond og kunne hermed betale for reparation af to vandboringer og - meget vigtigt - nedsætte en vandkomité på 6 personer. De blev udstyret med værktøj og undervisning og vil fremover kunne påtage sig mindre reparationer.

En stor hjælp for Tinma - og for Ouissiga.

Meget snart nye arbejdspladser i landsbyen

I 2012 blev kvinderne undervist i at producere sæbe og fik herefter en fast indtægtskilde i den periode, hvor der ikke er noget at lave i marken. Det kostede 37.778 kr. - her en stor tak til JydskeVestkysten og Den Sydvestjydske Venstrepresse - for uddannelsen og indkøb af materialer.

Sæben er blevet en fast og populær vare på det lokale marked.

Vi vil gerne oprette flere arbejdspladser. Léocadie foreslog at byde 5 kvinder og 5 mænd på en inspirationstur til hovedstaden Ouagadougou. Mange af dem har aldrig forladt deres landsby og har derfor brug for at se noget andet. 

Kvinderne besøgte Aïcha og blev interesseret i at lære at væve. I øjeblikket er lokaltvævet stof på mode og anbefales af regeringen for at støtte landets hjemlige produktion. I et center for kunsthåndværk så de på farvning af stof, en farve på basis af planter, der vokser i Ouissiga.

Mændene besøgte et firma, der fremviste svejseres arbejde. I Ouissiga skal man 7 km væk for at finde en svejser. Et andet firma producerede fundamenter til toiletter. Et muligt værksted i Ouissiga er ved at tage form. I første omgang vil én af de 5 unge mænd starte i lære som svejser.

Årets rejse er slut

Det var et yderst positivt referat, som Léocadie kunne viderebringe.

En stor tak til jer alle, der har ydet små eller store bidrag!

Jeg glæder mig til at rejse næste år.

Stor tak på modtagernes vegne,
Lena

 

 

 

 

 

De sidste 7 km til landsbyen var en udfordring
Vanessa har en elektrisk symaskine, men ingen elektricitet. En velkendt model fik hun som gave
Vanessa (th) tager mål til forklædet. Lucie står model
Her vil der en dag kunne høstes grøntsager
Solenergi til madlavning er en sand revolution for kvindernes dagligdag og for klimaet
Okser og plove skal øge udbyttet af jorden
Tinmas chef velsigner den nye brønd og inddrager hermed hele befolkningen
Aïcha fortæller om sit arbejde som væver
En svejser fanger tilhørernes interesse